AS Maardu Raudtee põhitegevuseks on raudteeveoteenuse osutamine (vagunite etteandmine-äravedu) Maardu linnas, endisel keemiakombinaadi territooriumil asuvatele terminalidele ja ladudele. Põhilisteks veosteks on vedelkütused, keemiatooted, konteinerid ja muud veosed.

Lisaks vagunite etteandmise-äraveo teenusele pakume raudteeveeremi omanikele võimalust kasutada meie raudteede võrgustikku tühjade vagunite seismiseks.

Firma omab samuti raudteeveeremi (v.a. vagunid) remondilitsentsi ning raudteede ehitus-, remondi- ja hoolduslitsentsi.

AS Maardu Raudtee raudteevõrgustik liitub AS-le Eesti Raudtee kuuluva avaliku raudteega Maardu jaamas. AS Maardu Raudtee valduses oleva raudtee pikkus on 14 km.

Ettevõte kasutab oma igapäevaseks majandustegevuseks manöövervedureid, raudtee remondi ja hooldustehnikat ning veeremite tehnohoolde ja remondi teostamiseks veduridepood.

http://www.raudtee.ee